Internationaal

Handel, maar ook verkeer over water, weg, spoor of door de lucht is in veel gevallen grensoverschrijdend. Schades, geschillen en de nodige verzekeringen en aansprakelijkheden die hiermee gepaard gaan behoren tot ons werkterrein.

Als advocaat bij Van Traa werk je vaak aan internationaal omvangrijke zaken. Wij zien ons werk regelmatig terug in de (inter)nationale media. Dit betekent dat je je talen goed moet beheersen en wij bieden jou in dit kader de mogelijkheid om gerichte trainingen te volgen. Naast Engels kan het namelijk nuttig zijn om nog een andere taal goed te beheersen, afhankelijk van de vraag in welke praktijk je terecht komt.

In de afgelopen jaren hebben wij een groot netwerk van advocatenkantoren in het buitenland kunnen opbouwen, waarmee wij nauw samenwerken. Hierdoor kunnen wij jou de mogelijkheid bieden om een internationale stage te lopen. Samengaan we op zoek naar een kantoor en een land dat voor jou het meest geschikt is.

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden