Vincent Hofman

De beroepsopleiding

Iedere beginnend advocaat-stagiair is verplicht om de driejarige beroepsopleiding voor advocaten te volgen. Het doel hiervan is om de advocaat-stagiair te vormen tot een zelfstandig en deskundig advocaat.

De beroepsopleiding bestaat uit een aantal inhoudelijke vakken die vrijwel allemaal worden getentamineerd en daarnaast uit vakken gericht op vaardigheden, zoals: schrijfvaardigheden, spreekvaardigheden en onderhandelingstechnieken.

De focus hierbij ligt op het ontwikkelen van vaardigheden die een advocaat nodig heeft bij zijn dagelijkse werkzaamheden.

De beroepsopleiding vangt aan met twee dagen ‘Woudschoten’, een conferentiecentrum in Zeist. Gedurende deze twee dagen krijg je een beter beeld van wat de beroepsopleiding precies inhoudt, ontmoet je je opleidingsgenoten waar je de rest opleiding lesdagen mee volgt en worden de beginnend advocaat-stagiairs flink bezig gehouden met debatteren, presentaties geven en een quiz over de gedragsregels.

Maar voor je aan dit alles begint moet je wel een week van tevoren je huiswerk hebben ingeleverd, want dat hoort eveneens bij de beroepsopleiding.

 

 

©2021 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden